Installing Libre Office 5 on Ubuntu 14.04!

Ubuntu 14.04 LTS kullanıyor ve libre office 4’ü herhangi bir karmaşaya var girmeden güncellemek istiyorsanız.
Öncelikle yeni bir terminal (Alt + Ctrl + t) açıyoruz.sudo apt-get purge libreoffice-core ile eski libre officenin congifurasyon dosyaları dahil libre office paketlerini siliyoruz.
Daha sonra sudo add-apt-repository -y ppa:libreoffice/ppa komutu ile LibreOffice kişisel paket arşivini ekliyoruz. Uptade ve install işlemlerinden sonra libre office 5’i kullanbilirsiniz.sudo apt-get purge libreoffice-core
sudo add-apt-repository -y ppa:libreoffice/ppa
sudo apt-get uptade
sudo apt-get install libreoffice